LIFE

LIFE er et tilskudsinstrument fra Europa Kommissionen under Miljøkommisæren.
LIFE = L'Instrument Financier de l'Environment = Miljøstøtte program
LIFE er det finansielle program for miljø og natur beskyttelse og er delt op på følgende måde:
LIFE-Nature har til hensigt at støtte bevarelse af levesteder og arter indenfor Natura 2000 netværket, hvorved den europæiske naturarv vil blive bevaret i henhold til Rio konventionen.
LIFE-Environment har til formål at støtte og beskytte det abiotiske miljø, f.eks. miljøteknologiske projekter (ren luft, ny teknologi etc.)
LIFE-Third Countries støtter naturbevarelse i Middelhavet og i lande der grænser op til EU.
LIFE-Nature støtter normalt godkendte projekter med op til 50% af den totale sum; undtagelser gælder for prioriterede mål eller levesteder. Disse projekter støttes med op til 75%. I 2005 blev kun 54 ud af 170 LIFE-Nature projketer fra 20 lande udvalgt og støttet med 60 millioner Euro. Et af dem er LIFE-BaltCoast projektet.
LIFE-Nature er det eneste finansielle instrument fra EU der har til formål at beskytte naturen og støtte Natura 2000 netværket. Natura 2000 er områder og regioner til beskyttelse af biodiversitet. Bevaringsværdige områder følger retningslinjerne for flora og fauna levesteder og fuglebeskyttelse og gælder for alle medlemslande. Natura 2000 og dets netværk er hjørnestenen i europæisk naturbeskyttelse politik og er støttet finansielt af LIFE programet. En forudsætning for at opnå støtte efter LIFE er at projektområderne skal ligge i Natura 2000 områder.