Situation i Letland

I Letland findes kun to små bestande på mindre en 50 individer. Begge bestande findes i NATURA-2000 områder og der er et kraftigt behov for at forbedre levesteder og assistere i at udvide bestanden i disse områder.
I områderne dyrkes intensivt landbrug (syd for Bauska) eller landbrug er opgivet (syd for Daugayplis). I begge områder er vådområder truet enten som følge af tilførsel af næringsstoffer, eller fordi områderne gror til. Zoo i Riga har en bestand af klokkefrøer. Denne bestand er en blanding af de 2 bestande i Bauska og Daugayplis.

Mål

Målene er at forbedre og vedligeholde de små bestande i Letland ved at udvide levestederne i de to områder til ca. 100 dyr.

Aktiviteter

I Letland skal 12 nye vandhuller etableres eller renses op, og der skal etableres en reservebestand. De 2 bestande samt bestanden i Zoo skal undersøges genetisk for at bestemme dyrenes genetiske tilhørsforhold. Dette vil hjælpe med at klarlægge om bestanden fra Zoo kan sættes ud i naturen sammen med de 2 andre bestande.