Situationen i Sverige

Tilbagegangen for klokkefrøen har været særlig slem i det nordvestlige område. Som konsekvens af dette uddøde klokkefrøen i 1960erne i Sverige.
I 1970erne blev klokkefrøer af ukendt oprindelse ulovligt sluppet fri i den svenske natur. Denne bestand blev anset for uddød, da man i 1983 iværksatte et officielt re-introduktionsprogram. Unge frøer fra den danske bestand blev sat ud i 4 områder i Sydsverige. Parallelt med til dette program, blev der taget initiativ til at forbedre levesteder for dyrene. I 3 af de 4 områder udviklede bestandene sig ikke godt.  Kun bestanden tæt på Frederiksberg i det centrale Skåne udviklede sig. Først langsomt, men efter at flere danske frøer blev sat ud i bestanden, begyndte den at vokse hurtigt og brede sig til flere søer i området. I dag findes en bestand på mere end 3000 individer.

Mål

De svenske projektpartnere er meget interesserede i resultaterne af den genetiske undersøgelse, f.eks. om den succesfulde svenske bestand har nogle specielle genetiske markører, og hvor disse kommer fra. Manglende gener vil i fremtiden kunne blive valgt fra ideelle bestande.   

Aktiviteter

At undersøge genetiske prøver fra 4 bestande i områderne Mölle, Frederiksberg, Skoshuset og Bäckhalladalen.