Resultater

Omkring 150 ynglesteder er blevet etableret i partnerlandene.
13 hektar er blevet omdannet til vådområder.
50 overvintringssteder er blevet anlagt nær klokkefrøens yngelsteder.
I Tyskland og Danmark er der etableret indhegninger for at optimere klokkefrøens levesteder. I hegningerne foretages naturpleje med kreaturer og heste, og herved holdes vegetationshøjden på et niveau, som er optimal for frøerne.
I Danmark har man i vandhuller med klokkefrø fjernet fisk, som æder haletudser.
Et ekstensivt program blev etableret til opdræt af 5.000 haletudser, klækket fra 8.000 æg med henblik på udsætning.
Mange folk har deltaget i guidet ture i projektområderne. Den offentlige interesse for projektet er ikke mindst blevet vakt takke være afholdelse af det første europæiske Melodi Grand Prix for klokkefrøer (Calling festival).